8 सर्वोत्तम वर्डप्रेस Static Site Generators 2023

8 सर्वोत्तम वर्डप्रेस Static Site Generators 2023

वेबसाइट अभ्यागतांना प्रदान केलेल्या Static Site Generators आणि गतिमान अनुभवासाठी वर्डप्रेस सुप्रसिद्ध आहे. हे सर्व सामग्री व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये सर्वात मोठा …

Read more

New वर्डप्रेस Import External Images आयात कसे 2023

New वर्डप्रेस Import External Images आयात कसे 2023

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, Import External Images जेव्हा आपण एखाद्या वेबसाइटला एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसर्या प्लॅटफॉर्मवर हस्तांतरित करता तेव्हा आपल्याला नवीन प्लॅटफॉर्मवर बाह्य …

Read more