New HTTP vs HTTPS: आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट 2023

New HTTP vs HTTPS: आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट 2023

आपल्या वेबसाइटच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न नेहमीच आपल्या मनात असावा, HTTP vs HTTPS आपल्याला ते आवडेल किंवा नाही. जरी आपल्याकडे अशी वेबसाइट …

Read more

Good 2FA User Experience अनुभव सुधारण्यासाठी कसे 2023

2FA User Experience अनुभव सुधारण्यासाठी कसे 2023

टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA User Experience) ही आपल्या वेबसाइटची सुरक्षा वाढविण्यासाठी सर्वात वेळ-चाचणी केलेल्या पद्धतींपैकी एक आहे. 2 एफए प्लगइन वापरणे …

Read more